Biuro LGD

Siedziba Biura Stowarzyszenia " Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" znajduje się pod adresem          

  ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka

Biuro czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.00 do 15.00

 

 

   

 

 

 

 

Pracownicy biura:

 

 Elżbieta Pasławska - Prezes Stowarzyszenia i Dyrektor biura 

 

 Marta Leszczyńska - Specjalista ds. prowadzenia biura, promocji i rozwoju obszarów wiejskich

 

 Alicja Ungurian - Księgowa

 

Barbara Pazgan - Stażystka