Członkowie Stowarzyszenia

 

W skład Stowarzyszenia „ Ślężanie – Lokalna Grupa Działania wchodzi 84 członków. Zgodnie z zasadą partnerstwa programu Leader są to reprezentanci trzech sektorów:

1) SEKTOR SPOŁECZNY
2) SEKTOR GOSPODARCZY
3) SEKTOR PUBLICZNY
Przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz właściciele firm.