O STOWARZYSZENIU

 

        

 Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 „ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

Misją LGD Ślężanie jest wykorzystanie naszej wiedzy, doświadczenia i zapału dla wspierania wszystkich tych, których aktywność służy rozwijaniu potencjału społecznego naszej Ślężańskiej krainy.