Obszar działania

W podziale na gminy: Dzierżoniów 142 km², Jordanów Śląski 57 km², Łagiewniki 125 km², Marcinowice 95 km², Mietków 83 km², Niemcza,  72 km², Piława Górna 20,3 km2 i  Sobótka 136 km².

 

Położenie

Obszar LGD sąsiaduje od północy z gminą Kostomłoty (powiat średzki), Kąty Wrocławskie, Kobierzyce (powiat wrocławski), od wschodu z gminą Borów, Kondratowice (powiat strzeliński), Ciepłowody (powiat ząbkowicki), od południa z gminą Ząbkowice Śląskie, Stoszowice (powiat ząbkowicki), Piława Górna (powiat dzierżoniowski), Nowa Ruda (powiatu kłodzki), Bielawa, Pieszyce (powiat dzierżoniowski), od zachodu z gminami Świdnica i Żarów (powiat świdnicki).

Sąsiadujące inne Lokalne Grupy Działania z terenem LGD Ślężanie to: od północy- LGD Lider A4, od wschodu – LGD Gromnik, QWsi, od południa – LGD Góry Sowie, od zachodu – LGD Szlakiem Granitu.

 

Geografia

Obszar Partnerstwa znajduje się na południowo-zachodnich krańcach Niziny Śląskiej oraz całą północno-zachodnią część Przedgórza Sudeckiego, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu. Północna część LGD leży na granicy wyżej wymienionych makroregionów Niziny Śląskiej i Przedgórza Sudeckiego (wg podziału J. Kondrackiego). Gminy Mietków i Marcinowice położone są na Równinie Świdnickiej, która jest niższą częścią Przedgórza Sudeckiego. Przeważają tu wysokości 200-230 m n.p.m. Równinę przecina dolina rzeki Bystrzycy. Podłoże geologiczne doliny tworzą skały metamorficzne, na których występują urodzajne gleby pszeniczno-buraczane. W latach osiemdziesiątych XX w. na rzece wybudowano zaporę tworząc zbiornik wodny nazywany Jeziorem lub Zalewem Mietkowskim o powierzchni 9,2 km² i pojemności 65 mln m³. Jest to największy akwen wodny woj. dolnośląskiego. Centralną część obszaru zajmuje Masyw Ślęży o powierzchni 160 km². Jest on zaliczany do kategorii gór niskich. Charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem geologicznym, składa się ze skał gabrowych, granitów, amfibolitów i serpentynitów. Najwyższe kulminacje masywu stanowią: Ślęża (718 m n.p.m.), Wieżyca (415 m n.p.m.), Stolna (371 m n.p.m.), Gozdnica (316 m n.p.m.), Radunia (573 m n.p.m.). W obszarze masywu występują również mniejsze formacje, jak Wzgórza Kiełczyńskie (461 m n.p.m.) i Oleszeńskie (388 m n.p.m.). W dolnych partiach masywu istnieje wiele kamieniołomów, z których część ma charakter historyczny, a część jest nadal eksploatowana. Na terenie masywu funkcjonuje Ślężański Park Krajobrazowy. Masyw Ślęży rozciąga się na gminy Sobótka, Marcinowice, Dzierżoniów, Łagiewniki, Jordanów i Świdnica (poza LGD). Tereny otaczające Ślężę są atrakcyjnym rejonem turystycznym dla mieszkańców Wrocławia, Świdnicy oraz Dzierżoniowa i Wałbrzycha. Południowo-wschodnią granicę LGD (gmina Niemcza) wyznacza mezoregion Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, które wyróżniają się bardzo złożoną budową geologiczną – występują tu łupki krystaliczne, sjenity, serpentynity, magnezyty, wapienie krystaliczne i wiele innych. Wzgórza dzielą się na kilka mniejszych formacji (mikroregionów), z których na terenie Partnerstwa znajdują się Wzgórza Gumińskie (najwyższy szczyt – Gontowa 377 m n.p.m.), Krzyżowe (najwyższy szczyt - Zamkowa Góra 407 m n.p.m.) oraz Dębowe (najwyższy szczyt - Ostra Góra 362 m n.p.m.). W ukształtowaniu powierzchni zaznaczają się pasma wzniesień i obniżeń, którymi płyną rzeka Ślęza i liczne potoki. Malowniczość wzgórz i ich walory turystyczne spowodowały, że stanowią one obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu i w roku 2008 zostały zgłoszone do Obszarów Natura 2000. Południowo-zachodnia część obszaru LGD (gmina Dzierżoniów) obejmuje gros Kotliny Dzierżoniowskej będącej częścią Obniżenia Przedsudeckiego. Dominują tu formy pochodzenia lodowcowego, moreny i wysoczyzny płaskie i faliste. Południowo-zachodnia cześć gminy Dzierżoniów znajduje się na obszarze Gór Sowich. Kotlina Dzierżoniowska to rodzaj rowu tektonicznego wypełnionego piaskami i glinami czwartorzędowymi z urodzajnymi glebami. Od strony południowo-zachodniej stanowi część Sudeckiego Uskoku Brzeżnego, którego graniczne formacje wypiętrzone stanowią Pogórze Wałbrzyskie i Góry Sowie. Od północnego-wschodu Kotlinę zamykają Masyw Ślęży i Równina Świdnicka. W obrębie Kotliny występują gnejsy warstewkowe i warstewkowo-oczkowe oraz migmatyty. Tworzą one liczne pasma wzniesień, do których zaliczamy Wzgórza Bielawskie, Gilowskie, Krzyżowe i Krzczonowskie. Na podłożu skalnym zalegają utwory trzecio i czwartorzędowe oraz osady napływowe niesione przez rzekę Piławę i jej dopływy.