Partner, z którym realizować będziemy projekt współpracy

Dzisiaj spotkaliśmy się z Dyrektorem biura oraz menadżerem Mistni akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří (MAS Český ráj a Střední Pojizeří). Bardzo miłe spotkanie będące zapowiedzią ciekawej współpracy między naszymi partnerstwami.