Realizacja Projektu Współpracy WROTA LGD

 „Warto Razem Odwiedzić Turystyczne Atrakcje LGD: Lider A4, Gromnik, Ślężanie” realizacja projektu współpracy finansowanego z budżetu Lokalnych Grup Działania w ramach osi 4 LEADER PROW.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU TO GMINY:
LGD Gromnik: Strzelin, Borów, Wiązów, Przeworno, Kondratowice
Stowarzyszenie LIDER A4: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Żórawina, Siechnice
LGD Ślężanie: Sobótka, Mietków, Marcinowice, Dzierżoniów, Niemcza, Łagiewniki, Jordanów Śląski

Cel ogólny:
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej 16 gmin obszaru projektu współpracy do 2015 roku, poprzez: uruchomienie i promocję kompleksowej oferty turystycznej obszaru LGD Lider A 4, Gromnik, Ślężanie, opartej na lokalnych zasobach wykorzystującej nowoczesne narzędzia i technologie.

Cele szczegółowe:
Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych obszaru poprzez utworzenie 45 tras turystycznych opartych na rozwiązaniach mobilnych:

  • uruchomienie portalu turystycznego,

  • opracowanie 45 tras turystycznych udostępnianych przez aplikację mobilną,

  • wydanie mapy drukowanej,

  • ustawienie tablic turystycznych i miejsc odpoczynkowych ulokowanych po jednej w każdej gminie na obszarze projektu