SingleTrack

LGD patronuje grupie realizującej projekt SULIWOODS - SingleTrack na Wzgórzach Oleszeńskich. Projekt zakłada budowę ścieżek rowerowych biegnących między drzewami i pozwalających na aktywny wypoczynek bardzo blisko natury.

Grupa inicjatywna zakłada budowę ok. 9 km ścieżki w pierwszym roku realizacji projektu, przy zaangażowaniu własnej wiedzy i pracy wolontariuszy. Niemniej jednak potrzebne są środki finansowe na opracowanie projektu, zakup narzędzi, zakup materiałów (kruszywo, cement, drewno itp.). Te środki zamierzamy pozyskać w wyniku zbiórki publicznej.

O wsparcie prosimy każdego, kto jest zainteresowany realizacją tego projektu i rowojem turystyki aktywnej na obszarze LGD.

Zezwoolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej - ZP.5311.1.2014

Termin realizacji - do 30 listopada 2014 r.

Formy zbiórki; - aukcja charytatywna

                          - zbieranie ofiar do puszek kwestarkich oraz skarbon stacjonarnych

                          - dobrowolne wpłaty na konto "Stowarzyszenie "Ślężanie - LOkalna Grupa Działania", Sobótka ul.Kościuszki 7/9

                            Nr 49 9574 1015 2003 0209 0276 0107    z dopiskiem "ścieżki rowerowe"

Darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy.

https://www.youtube.com/watch?v=zlEcA2_M6Tg