Wyjazd Studyjny

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” serdecznie zaprasza swoich członków do udziału w wyjeździe studyjnym  do LGD  Partnerstwo Kaczawskie. Wyjazd odbędzie się w dniach 12 – 14 czerwca br. Wyjazd finansowany jest z budżetu Lokalnej Grupy Działania Ślężanie w ramach osi 4 LEADER PROW. 

Wyjazd studyjny ma na celu zapoznanie się z ofertą  LGD Partnerstwo Kaczawskie. Wyjazd będzie miał głównie charakter edukacyjny i pozwoli na zapoznanie się z innymi możliwościami wykorzystania lokalnych zasobów oraz dobrych praktyk.
W trakcie wyjazdu zaplanowano:
•    Spacer ścieżką kulturową po Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie
•    Wizytę w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie
•    Warsztaty ceramiczne w pracowni „Galeria pod Aniołem” Rodziny Rudnickich
•    Odwiedziny w Gospodarstwie Ekologicznym „Dom chleba” w Radzimowicach - Warsztaty pieczenia podpłomyków, Ekologiczny dom z gliny, zwiedzanie Radzimowic
•    Ekstremalnie w Górach Kaczawskich – wyprawa na jeepach  i quadach z firmą Active Trip
•    Wizyta w Agroturystycznym gospodarstwie winiarskim z Muzeum Gór i    Pogórza Kaczawskiego „WINNICA AGAT” w Sokołowcu
•    Wizyta w średniowiecznym kościele św. Jana i Katarzyny Aleksandryjskiej  w Świerzawie
•    Wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wisienka” w Rzeszówku –  „Zielone laboratorium” warsztaty zielarsko-mydlarskie.

Gwarantujemy doskonałą zabawę.

Udział w Wizycie Studyjnej jest bezpłatny, a LGD Ślężanie ponosi wszystkie koszty związane z transportem oraz organizacją wyjazdu.
Chętnych  prosimy o pilny kontakt z Biurem LGD:  tel. 71 31 62 171, mail: info@sleza.pl najpóźniej do środy 10 czerwca br. do godz. 12.oo.

Ilość miejsc jest ograniczona, o udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń.